OnderwijsProfessional aan het woord: Charmila over… | Onderwijspost
Onderwijspost

'Lastig gedrag de baas' - Charmila van Kick Onderwijsadvies heeft met ons samengewerkt en onze professionals weer frisse informatie en 'tools' gegeven om hun klassenmanagement te verbeteren. Wat is haar tip? Lees snel verder!

Charmila, vertel eens kort over jezelf!

“Charmila Maassen, ik heb 17 jaar voor de klas gestaan. Denk ik ook wel alle jaargroepen les gegeven en heb naast het lesgeven verschillende taken mogen uitvoeren; RT, bouwcoördinator, stagebegeleider, leerkrachtencoach etc. Sinds drie jaar heb ik samen met mijn collega Anne-Marie van Holst een onderwijsadviesbureau genaamd Kick Onderwijsadvies. Training, coaching en advies in wat onderwijsprofessionals als 'lastig' gedrag ervaren is waar we goed in zijn. Daarnaast ben ik ook trainingsacteur gesprekstechnieken bij verschillende instanties.”

Dat zijn een hoop ervaringen die je meeneemt! Wat is volgens jou de grootste verandering van de afgelopen 10 jaar binnen het onderwijs?

“Ik denk dat er meerdere grote veranderingen zijn binnen het onderwijs. De meest bekende is natuurlijk het groeiende lerarentekort. Een belangrijke vind ik ook dat er steeds meer gevraagd wordt van reguliere leerkrachten wat betreft de onderwijsbehoeften van hun leerlingen.

Het onderwijs moet 'passend' zijn, maar wordt lastiger gemaakt door ervaren werkdruk, het missen van ‘tools’ om met deze leerlingen om te gaan, vollere klassen en veel administratieve taken om het lesgeven heen. In het onderwijs hoort de leerling centraal te staan. Laat dat ook zo blijven.

Ook het mondiger worden van ouders en leerlingen is een verandering die ik heb gezien. Leerkrachten worden sneller ter verantwoording geroepen als er een incident heeft plaatsgevonden en een leerling gecorrigeerd is. Ik ben voor het informeren van ouders, om van daaruit samen te werken aan de ontwikkeling van de leerling.”

‘Lastig gedrag de baas’ is waar jij onderwijsprofessionals in ondersteunt - wat is volgens jou de basis van goed klassenmanagement?

“Goed onderwijs is de beste preventie bij het voor zijn van verstoringen in de klas. Als je onderwijs goed is, 'vergeten' leerlingen te storen. Daarnaast is het belangrijk een positieve relatie aan te gaan met de leerlingen en oog te hebben (lees: oprechte aandacht) voor hun behoeften. Wat hebben zij nodig van mij om tot leren te komen? Het is hierbij zeer belangrijk naar het eigen leerkracht-handelen te kijken. Wat kan IK doen om het gewenste gedrag te stimuleren bij leerlingen?”

Waar ligt de grootste uitdaging binnen omgaan met gedragsproblematiek?

“De positieve kanten van een leerling te zien. Iedereen heeft iets positiefs, een talent of een mooie eigenschap. Deze worden snel vergeten en overschaduwd door het negatieve gedrag. Juist door het positieve te zien, te benadrukken, te erkennen en in te zetten, wordt het vertrouwen van een leerling vergroot, de leerkracht-leerling relatie versterkt en is er daardoor een grotere kans op het ombuigen van 'lastig' gedrag.”

Als laatste, wat geef jij professionals als tip?

“Probeer de positieve kanten van al je leerlingen te zien en te erkennen en kijk naar je eigen handelen in de klas als uitgangspunt.”