Disclaimer | Onderwijspost
Onderwijspost

Met het bezoeken van deze website van OnderwijsPost aanvaardt u de onderstaande voorwaarden.

Deze OnderwijsPost website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. OnderwijsPost en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur op de website, en ook niet voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Daardoor kan OnderwijsPost u aanvullende informatie verstrekken. OnderwijsPost heeft echter geen zeggenschap over de inhoud van deze sites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies zulks in de ruimste zin des woords, die u eventueel lijdt door het bezoeken van deze sites of webpagina's.

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van OnderwijsPost of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van deze OnderwijsPost site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de afdeling Marketing van OnderwijsPost.

OnderwijsPost behoudt zich het recht voor de onderhavige tekst te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht. In deze disclaimer wordt onder OnderwijsPost mede verstaan, voor zover van toepassing, de (rechts)personen ten behoeve waarvan deze website dient.

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht, de rechtbank in Den Haag, Nederland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.