Algemene Voorwaarden | Onderwijspost
Onderwijspost

OnderwijsPost is lid van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). De algemene voorwaarden die OnderwijsPost hanteert zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de NBBU laatste versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. Het grootste gedeelte van de algemene voorwaarden komt dan ook woordelijk overeen met de algemene voorwaarden van de NBBU. Daarnaast bevatten deze algemene voorwaarden een aantal afwijkende en/of aanvullende bepalingen op de algemene voorwaarden van de NBBU.