Mentale problemen bij tieners door de lockdown | Onderwijspost
Onderwijspost

Mentale problemen bij tieners door de lockdown

Je bent een tiener, klaar om de wereld te ontdekken en plots zit je continu thuis. Geen feestjes, geen sportevenementen en weinig sociaal contact. De lockdown zorgt bij steeds meer tieners voor mentale problemen. Hoe ga je hier als docent mee om? Wij spraken Mark*, een AVO docent die momenteel werkzaam is in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4**.

Tijdens de lockdown werd al snel duidelijk dat verschillende leerlingen tegen problemen aanliepen. Denk hierbij aan leerproblemen, stress of zelfs suïcidale uitspraken. Serieuze problemen die direct aangepakt moesten worden.

Binnen de school werd dit snel herkend. Wij zijn samen gekomen en hebben gekeken hoe wij hiermee om moesten gaan. De mentor, de zorgcoördinator en de havo coördinator hebben samen de handen in één geslagen en zijn in actie gekomen om deze leerlingen op te vangen. Als oplossing komen deze leerlingen nu een aantal dagen naar school in plaats van alleen thuisonderwijs. Samen met de leraren werkt de leerling aan de achterstanden en krijgt de leerling tools aangereikt om uit deze negatieve spiraal te komen.

Wij merken dat dit soort contactmomenten waardevol zijn om toch nog controle over deze leerlingen te behouden. Elke leerling nemen wij serieus en bij problemen handelen wij direct. Blijkt uit het dossier van de leerling dat er meer aan de hand is, dan is het van belang dit grootschaliger aan te pakken.

Op dit moment gaan de zaken beter bij ons. Steeds meer leerlingen worden geholpen. Eén van de redenen waarom het beter gaat, is dat de school zoveel mogelijk contact houdt met de ouders. Ouders vinden dit fijn en zijn vaak begripvol voor de situatie. Belangrijk is om aan te geven dat, voor de studievoortgang, hulp van de ouders van belang is. Daarnaast luisteren wij goed naar de leerlingen en nemen wij alles serieus wat er wordt verteld. Nog een laatste tip van mij, let goed op jezelf en probeer jouw eigen grenzen goed te bewaken. Ook al is dat soms lastig.

* Dit is een fictieve naam om zo de privacy van de leerlingen te waarborgen.
**Het VSO cluster 4 onderwijs richt zich op leerlingen met psychische stoornissen en gedragsproblemen. Deze leerlingen worden doorverwezen vanuit het reguliere onderwijs en krijgen extra begeleiding. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/speciaal-onderwijs