3 tips voor het online lesgeven | Onderwijspost
Onderwijspost

3 tips voor het online lesgeven

Digitaal lesgeven is weer de norm. Na de kerstvakantie starten de leerlingen niet in een fysiek, maar online klaslokaal. Enige ervaring met online lesgeven is er natuurlijk al. Maar met deze tips ga jij goed voorbereid het jaar 2021 in. En een goed voorbereid mens telt voor twee toch? Lees hieronder 3 aandachtspunten voor het digitaal lesgeven.

Onderhoud het sociale contact

Het is heel anders. Samen in een klaslokaal of samen thuis achter de computer. Het kan er makkelijk insluipen dat het contact sterk verwaterd, zeker tussen leerlingen onderling. Speel als leerkracht of docent hierop in door digitale pauzes te organiseren. Deze pauzes, van bijvoorbeeld een kwartier, kun je inplannen in Teams. Neem er vervolgens zelf niet aan deel. Zo geef je de leerlingen de mogelijkheid om met elkaar het gesprek aan te gaan.

Naast het contact tussen leerlingen onderling, is het van belang dat jij als leerkracht of docent goed bereikbaar bent en de benodigde feedback geeft. Om de leerlingen alvast op weg te helpen met opdrachten, kun je instructievideo’s maken. Deze video’s kunnen leerlingen elk moment terugkijken. Dat is zeker handig ter voorbereiding van de toetsen. Voor het opnemen en plaatsen van video’s kun je gemakkelijk YouTube gebruiken. YouTube biedt de mogelijkheid om de video’s te verbergen. Alleen via een link, die jij met jouw leerlingen deelt, is het mogelijk om de video te zien.

Zoek je wat afwisseling in jouw lessen? Nodig een gastspreker uit! Zoek online via sociale media naar gastsprekers met kennis van jouw onderwerp. Stuur bijvoorbeeld een bericht naar een Nederlandse dichter om iets uit te leggen in de Nederlandse les. Gaat jouw les meer over de geschiedenis? Vraag een museummedewerker om iets te vertellen over de geschiedenis in dat museum. De leerlingen worden er vast enthousiast van én het kan digitaal!

Blog online lesgeven

Bied structuur en werk met leerdoelen

Juist in deze tijden van onzekerheid en verandering is structuur van belang. Dit biedt leerlingen houvast. Breng structuur aan door bijvoorbeeld gebruik te blijven maken van het huidige rooster of door te werken met leerdoelen. Met leerdoelen leg je de focus op de noodzakelijke lesstof. Dit is voor de leerlingen duidelijk en het zorgt ervoor dat zij zonder achterstand met het volgende schooljaar starten.

Om de zelfstandigheid te motiveren bij leerlingen, kun je werken met Google Forms. Door hier vragen in te zetten, kunnen de leerlingen zelf monitoren hoe goed zij de stof al beheersen en waar nog eventuele punten te behalen zijn. Houd er rekening mee dat het niet voor iedere leerling is weggelegd om zelfstandig te werk te gaan. Sommige leerlingen krijgen weinig tot geen hulp van thuis of hebben geen Wi-Fi. Bied jouw school de mogelijkheid om deze kinderen toch naar school te laten gaan? Dat is mooi!

Daarnaast zijn er ook meerdere initiatieven waarbij vrijwilligers het gesprek aan gaan met de leerlingen en hen op weg helpen. Dit is vooral goed voor leerlingen die moeite hebben met structuur. Iemand die hen helpt met het opstarten, kan dan erg prettig zijn. In het voorjaar stonden medewerkers van de KLM klaar, maar www.samenissterk.nl is ook een goede website om te bezoeken hiervoor.

Verdeel de rollen

Overzie jij soms het overzicht niet meer in de klas? Digitaal is dat een stuk makkelijker. In één beeldscherm heb je zicht op alle leerlingen. Zoek je manieren om de focus van de leerlingen erbij te houden? Verdeel rollen! Geef leerlingen een rol zodat jij gemakkelijk door kunt gaan met de les terwijl leerlingen elkaar op verschillende manieren helpen.

 1. De verwelkomer
  Het kan voorkomen dat leerlingen later inschakelen. Geef een leerling de rol van gastheer of –vrouw. Hij/zij verwelkomt de leerling en vertelt kort wat er besproken is, zodat de leerling direct bij is.
 2. De tijdbewaker
  Soms ben je zo druk bezig met je les, dat je de tijd vergeet. Zowel in de klas als online. Een leerling die de tijd voor jou in de gaten houdt, is dan erg handig. Spreek duidelijk af hoe laat er een eventuele kleine pauze is en uiteraard hoe laat de les voorbij is. Zo weet je zeker dat je altijd op tijd stopt.
 3. De vragensteller
  Tijdens het delen van jouw scherm, zie je het misschien niet als er een vraag is. Vraag een leerling om dit in de gaten te houden voor jou. Die leerling mag de microfoon gebruiken om aan te geven dat er een vraag is. Zo voorkom je dat alle leerlingen door elkaar gaan praten.
 4. De samenvatter
  Gedurende de online les maken leerlingen aantekeningen. Maak één leerling verantwoordelijk voor deze aantekeningen door alles bij elkaar te voegen. Sla de aantekeningen vervolgens op bij de opgenomen les. Op die manier blijven leerlingen die de les gemist hebben gemakkelijk bij. Vergeet niet om ook de gedeelde linkjes hierbij te voegen.

Heb je na het lezen dit blog nog onbeantwoorde vragen? Kijk dan eens op https://www.edualdo.nl/. Op dit platform stellen verschillende leerkrachten en docenten vragen en geven zij antwoorden aan elkaar.

  Online les geven blog

  Vragen?

  Vind de antwoorden in onze FAQ of neem contact met ons op!