Beurs beschikbaar voor aankomende leraren in Amsterdam | Onderwijspost
Onderwijspost

Voor aankomende leraren in Amsterdam is het vanaf 1 juni 2018 mogelijk om diverse beurzen aan te vragen! Om het lerarentekort aan te pakken stelt de gemeente nu beurzen beschikbaar. Hiermee hopen zij de financiële drempel weg te nemen en meer leraren aan de stad te verbinden. Andere maatregelen die worden genomen zijn; vergoeden van reiskosten, herverdelen van parkeerplekken voor scholen en het beschikbaar stellen van 100 woningen voor startende leraren.

Voor aanstaande leraren zijn er vier verschillende regelingen, waarbij een aantal ook onderling te combineren is. De regelingen gelden in ieder geval voor 2018 en 2019 en zijn:

  • Collegegeldbeurs: om studenten die tijdens hun studie al kiezen voor het Amsterdamse onderwijs te compenseren voor de gemaakte studiekosten tot maximaal €12.000,-;
  • Terugkeerbeurs: om bevoegden die terugkeren naar het Amsterdamse onderwijs te compenseren voor kosten en/of inkomstenderving tot maximaal €5.000,-;
  • Studieverlofbeurs: om zij-instromers die instappen in het Amsterdamse onderwijs te compenseren voor studiekosten en/of inkomstenderving tot maximaal €5.000,-;
  • Aanvullende zij-instroombeurs: om scholen tegemoet te komen in de kosten voor het begeleiden van zij-instromers waar de landelijke zij-instroombeurs niet dekkend is tot maximaal €8.500 per zij-instromer. Hierover neemt de gemeenteraad in juni 2018 een besluit.

De beurzen kunnen vanaf 1 juni 2018 worden aangevraagd en gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

Bron: www.amsterdam.nl