Nieuw: docenten maken examens vooraf dit jaar | Onderwijspost
Onderwijspost

Het is weer zo ver! De eindexamens zijn van start gegaan voor het vmbo, havo en vwo. Dit zijn niet alleen spannende tijden voor de leerlingen, maar ook voor de docenten dit jaar.

Voor sommige docenten is het meer dan 30 jaar geleden dat zij examen hebben gedaan, maar nu moeten ook zij weer even de schoolbanken in. Vorig jaar ontstond er veel ophef over de kwaliteit van bepaalde examens. Volgens docenten was de kwaliteit ver te zoeken en moesten zij goede antwoorden fout rekenen. Hierdoor weken sommige docenten zelfs af van het correctiemodel waarmee zij moesten nakijken.

Dit jaar heeft Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) ervoor gekozen om voor en na de examens extra controles uit te voeren door docenten. De examens voor de vakken Frans, natuurkunde en economie worden door zo'n 70 docenten van tevoren zelf gemaakt. Door deze nieuwe methode wordt er nog kritischer naar de examens gekeken, worden de examens verfijnd en worden er aanpassingen gedaan.

Voor de eindexamens Nederlands, Scheikunde en Frans (vwo) wordt er ook nog een extra controle achteraf, na het examen, georganiseerd. Dan komen docenten met de door de leerlingen gemaakte eindexamens discussiëren of de antwoorden helder genoeg zijn, of dat nog meer aanpassingen nodig zijn.

Bron: nos.nl