Onderwijspost logo

Orthopedagogen

Als orthopedagoog op een school ben je gespecialiseerd in ontwikkelings-, opvoedings- en leerproblematiek van de leerlingen. Je verricht diagnostisch onderzoek aan de hand van tests, gesprekken, observaties en vragenlijsten, gericht op persoonlijkheidsonderzoek en intelligentieonderzoek. Je adviseert en informeert direct betrokkenen als ouders/verzorgers, eventuele andere familieleden, begeleiders en leerkrachten. Ook onderhoud je het  contacten met onder andere de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en GGZ-instellingen.

Enthousiast om aan de slag te gaan als orthopedagoog?

Kijk hieronder bij onze vacatures voor othopedagogen en reageer direct!

Blijf op de hoogte via onze social kanalen